easyworx

Bent u klant van EasyStaff en wilt u inloggen op uw eigen portal?
Log dan in via https://portal.easystaff.nl

Bent u werkzaam via EasyStaff?
Log dan in via https://mijn.easystaff.nl/nl/login

Een nieuwe cao voor uitzendkrachten, wat verandert er? 09-09-2019

Na lange onderhandelingen is er eindelijk een akkoord bereikt over de nieuwe cao voor uitzendkrachten. Vanaf 30 december 2019 gelden er voor alle uitzendkrachten (of ze nu onder NBBU of ABU vallen) gelijke arbeidsvoorwaarden. In de aanloop naar 30 december worden er in de individuele cao’s per 1 september een aantal wijzigingen doorgevoerd.

Wat verandert er per 1 september 2019?
De rechtspositie van uitzendkrachten die overgaan naar een ander uitzendbureau wordt sterker. Zo telt het arbeidsverleden van de uitzendkracht mee als hij of zij op verzoek van het uitzendbureau naar een ander uitzendbureau binnen hetzelfde concern wordt overgeplaatst. Dit geldt ook voor uitzendkracht die overgaat naar een ander uitzendbureau om zijn of haar werk te behouden. In dit laatste geval telt ook de ervaring van de uitzendkracht bij het vorige uitzendbureau mee voor het bepalen van de inschaling en de periodieke verhogingen bij het opvolgende uitzendbureau.

De inlenersbeloning wordt uitgebreid. Aan de bestaande toeslagen worden de toeslagen voor fysiek belastende omstandigheden zoals koude-toeslag en toeslag voor het werken met gevaarlijke stoffen toegevoegd.

Wat verandert per 30 december 2019?
Vanaf 30 december zijn de ABU-cao en de NBBU-cao nagenoeg gelijk. Voor alle uitzendkrachten, ongeacht de uitzend-cao, gelden dan dezelfde arbeidsvoorwaarden. Als gevolg van de harmonisatie zijn er de volgende wijzigingen:

 • Fasesystematiek: fases worden aangeduid als fase A/1-2, fase B/3 en fase C/4. Uitzendbureaus kunnen zelf kiezen voor een aanduiding in cijfers of letters.
 • Payroll: met de komst van de Wet arbeidsmarkt in balans vallen payrollovereenkomsten buiten de cao voor uitzendkrachten.
 • Contractduur: er komt een minimale contractduur van 4 weken in fase A/1-2 voor elkaar opvolgende uitzendovereenkomsten voor bepaalde tijd zonder uitzendbeding bij dezelfde uitzendonderneming en voor dezelfde opdrachtgever. Repeterende dag- en weekcontracten worden hiermee tegengegaan.
 • Kennisgeving: de kennisgevingstermijn voor beëindiging van uitzendovereenkomsten met uitzendbeding gaat gelden na 26 weken en wordt 10 dagen. Voor alle uitzendovereenkomsten gelden bij (tussentijdse) beëindiging de wettelijke opzegtermijnen.
 • Inlenersbeloning geldt voor alle uitzendkrachten, ook bij doorlening. In dit geval geldt de inlenersbeloning van de opdrachtgever waar de uitzendkracht werkzaam is.
 • Fase C uitzendkrachten waaraan de ABU-beloning is toegekend zullen per 30 december 2019 ook de inlenersbeloning ontvangen, waarbij het feitelijk loon minimaal gelijk blijft.
 • Vakantiekrachten dienen ook te worden ingeschaald volgens de inlenersbeloning
 • Toeslagen en loonbegrippen zijn duidelijker gedefinieerd in de inlenersbeloning. Uitzendkrachten hebben recht op duidelijke informatie over hun beloning.
 • Werkgebonden reisuren worden voortaan vergoed, mits de opdrachtgever een regeling heeft voor het vergoeden ervan.
 • Periodieke verhogingen worden sneller toegekend indien uitzendkrachten langer in (nagenoeg) dezelfde functie bij diverse opdrachtgevers via dezelfde uitzendonderneming  hebben gewerkt, omdat de werkervaring wordt doorgeteld.
 • Loondoorbetalingsverplichting: Uitzendkrachten in fase B/3 en C/4 krijgen 100% van hun laatste loon doorbetaald. Bij een nieuwe opdracht wordt de uitzendkracht ingeschaald conform de bij de nieuwe opdrachtgever geldende inlenersbeloning. Voor uitzendkrachten in fase C/4 gaat een vereenvoudigde inkomensbescherming gelden. Deze uitzendkrachten worden ook ingeschaald conform inlenersbeloning maar het loon dient minimaal 90% van het laatst verdiende loon te zijn en nooit minder dan 85% van het hoogst genoten loon in fase C/4.
 • Loondoorbetaling bij ziekte: In het eerste jaar wordt het loon tot 90% en in het tweede jaar tot 80% aangevuld. Er is beter omschreven op basis van hoeveel uren ziektegeld moet worden betaald en over welke loonelementen
 • Vakantiebijslag wordt 8,33%
 • Onregelmatigheidstoeslagen worden direct uitbetaald of in overleg in tijd gereserveerd voor compensatie uren
 • Vakantiedagen: alle uitzendkrachten (m.u.v. vakantiekrachten) krijgen recht op 25 vakantiedagen.
 • Feestdagen: het is duidelijker omschreven of een uitzendkracht recht heeft op uitbetaling of niet.
 • Bijzonder verlof: geboorteverlof en verlof voor een vakexamen zijn toegevoegd. Verhuisverlof is vervallen.

Voor wijzigingen per 1 september: klik hier.
Voor de volledige tekst van de nieuwe cao per 30 december: klik hier


Terug naar overzicht