easyworx

Bent u klant van EasyStaff en wilt u inloggen op uw eigen portal?
Log dan in via https://portal.easystaff.nl

Bent u werkzaam via EasyStaff?
Log dan in via https://mijn.easystaff.nl/nl/login

Gevolgen WAB voor medewerkers 07-10-2019

Op 1 januari wordt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht. Deze wet zorgt voor heel wat veranderingen voor iedereen die iets te maken heeft met uitzenden of payrollen. Ben jij nu in dienst als payrollkracht, dan gaat er ook voor jou iets veranderen. Wil je weten wat? Lees dan verder.

Wat is de WAB?
De WAB is een wet die tot doel heeft om vaste contracten aantrekkelijker te maken en flexibele arbeidskrachten meer zekerheid te bieden. De WAB bestaat uit een heel pakket aan maatregelen, maar vooral voor payroll heeft de wet gevolgen.

Wat verandert er precies?
Als payrollmedewerker heb je nu vergelijkbare rechten als een uitzendkracht. Je kunt langer werken op basis van tijdelijke contracten en een groot deel van je arbeidsvoorwaarden, met uitzondering van je beloning, is gebaseerd op de uitzend cao (ABU of NBBU). Vanaf 1 januari zullen payrollmedewerkers niet meer op uitzendkrachten lijken, maar dezelfde rechten krijgen als vast personeel. Dat betekent dat je als payrollmedewerker net zo snel een vast contract kunt krijgen als je directe collega’s in vaste dienst en ook dat alle arbeidsvoorwaarden gelijk zijn. Er is nog één uitzondering: het pensioen. Tot 2021 is het nog niet verplicht om het pensioen gelijk te trekken.

Gaat dit automatisch in voor mij op 1 januari?
Nee. Er is een overgangsregel die zegt dat bestaande contracten nog onder het oude regime vallen. Heb jij een contract dat voor 1-1-2020 is aangegaan en loopt deze door in 2020, dan blijft voor de duur van dat contract de oude opzet gelden.

En als mijn contract in 2020 afloopt, wat dan?
Dat is voor een groot deel afhankelijk van het bedrijf waar je werkt. Zij kunnen er, als je payrollcontract afloopt, voor kiezen om jou rechtstreeks in dienst te nemen of om je door te laten werken op payrollbasis. In beide gevallen heb je recht op alle voorwaarden die ook gelden voor het vaste personeel (behalve pensioen dus). Denk aan maximaal 3 vaste contracten in 3 jaar en alle voorwaarden zoals deze in de geldende cao vermeld zijn.

Uiteraard kan het bedrijf waar je werkt er ook voor kiezen om je contract op te zeggen. In dat geval heb je mogelijk recht op een transitievergoeding.

Ik werk via een uitzendbureau dat gebruik maakt van een payroller, geldt dit ook voor mij?
Ja. Ook voor payrollkrachten die via een uitzendbureau werken gelden de nieuwe regels. De kans is groot dat het uitzendbureau ervoor kiest om zelf juridisch werkgever te worden en je dan als reguliere uitzendkracht in dienst te nemen. Nu is het payrollbedrijf jouw juridisch werkgever. Je blijft in die nieuwe situatie gewoon als uitzendkracht actief, er verandert verder weinig voor jou. Het uitzendbureau zal in dit geval met je in gesprek gaan over het wijzigen van je contract.

Wanneer hoor ik precies wat er gaat gebeuren?
Werk je als payrollmedewerker voor Payroll Select, Prokx of Easystaff, dan informeren we je de komende maanden in meer detail over wat er gaat gebeuren. We spreken op dit moment al onze klanten (dus ook het bedrijf waarvoor jij werkt). Gezamenlijk spreken we alle opties door. Vanaf november zul je van ons meer informatie ontvangen, zodra dit mogelijk is.

Tip: maak dit onderwerp bespreekbaar bij je opdrachtgever, zo kun je wellicht ook al meer duidelijkheid krijgen. Je opdrachtgever kan altijd bij ons aankloppen voor vragen of overleg.


Terug naar overzicht