easyworx

Bent u klant van EasyStaff en wilt u inloggen op uw eigen portal?
Log dan in via https://portal.easystaff.nl

Bent u werkzaam via EasyStaff?
Log dan in via https://mijn.easystaff.nl/nl/login


Op 1 januari wordt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht. Deze wet zorgt voor heel wat veranderingen voor iedereen die iets te maken heeft met uitzenden of payrollen. Ben jij nu in dienst als payrollkracht, dan gaat er ook voor jou iets veranderen. Wil je weten wat? Lees dan verder.

Lees meer

Na lange onderhandelingen is er eindelijk een akkoord bereikt over de nieuwe cao voor uitzendkrachten. Vanaf 30 december 2019 gelden er voor alle uitzendkrachten (of ze nu onder NBBU of ABU vallen) gelijke arbeidsvoorwaarden. In de aanloop naar 30 december worden er in de individuele cao’s per 1 september een aantal wijzigingen doorgevoerd.

Lees meer

Met de invoering van de WAB gaat er vanaf 1 januari 2020 veel voor u veranderen. Kunt u uw medewerkers nog wel op dezelfde manier inzetten? En kunnen we na deze datum nog wel met elkaar samenwerken? Absoluut! Hoe? Dat vertellen we tijdens één van onze WAB Live Events!

Lees meer

In onze business krijgen wij als payrollorganisatie nog al eens het verwijt naar ons hoofd geslingerd dat we ‘boefjes’ zijn en dat we regels verdraaien naar ons eigen gewin. Wij zijn echter van mening dat het verbeteren van de kennis van wet- en regelgeving bij opdrachtgevers helpt om duistere praktijken te voorkomen. Hoe minder kennis hij of zij heeft, hoe meer mogelijkheden een payroll- of uitzendbureau heeft om regels te ontwijken of zaken in het voordeel van het bureau uit te leggen.

Lees meer

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Sindsdien wordt in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving gehandhaafd. Veel bedrijven vreesden voor de wet, veel nieuwe regels met extreme boetes bij overtreding. Wat is er nou echt veranderd na invoering van de AVG?

Lees meer

Woensdag 20 maart is meer dan de helft (56,1%) van de stemgerechtigden in Nederland naar de stembus gegaan voor de Provinciale Verkiezingen. Hiermee hebben we indirect een stem uitgebracht voor de nieuwe Eerste Kamer. De nieuwe Eerste Kamer zal over twee maanden op 27 mei gekozen worden via getrapte verkiezingen.

 
Lees meer

Als u werkt met arbeidsmigranten die tijdelijk in Nederland verblijven voor hun werk heeft u wellicht de term ‘ET-regeling’ al een aantal keer voorbij zien komen. Maar wat houdt deze regeling nu in en voor wie biedt het uitkomsten? In dit artikel behandelen we de vijf meest gestelde vragen over de ET-regeling.

 
Lees meer

Minister Koolmees wenst dat er een betere balans dient te komen tussen vaste- en flexibele arbeidscontracten. Het dient voor werkgevers aantrekkelijker te worden om medewerkers een vast contract aan te bieden. Om dit te kunnen bewerkstellingen heeft minister Koolmees een aantal maatregelen opgenomen in zijn wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans. Dit wetsvoorstel heeft de minister op 7 november bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is tevens het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over dit wetsvoorstel openbaar geworden.

 
Lees meer

Zoals ieder jaar presenteert het kabinet op Prinsjesdag haar plannen voor het komende jaar. Wat kunnen we volgend jaar verwachten op het gebied van arbeid? We zetten vijf belangrijke wijzigingen voor u op een rij.

Lees meer

“Payrolling is te vaak ‘Kop van Jut’ als ergens onvrede ontstaat in de arbeidsmarkt. Dat is onterecht. Wij springen op de bres voor de belangrijke maatschappelijke en economische bijdrage van goed gereguleerde payroll,” zegt Maurice Rojer.

 
Lees meer

Het gaat goed in de flexbranche. Zo goed dat onder andere uitzendbureaus en payrollbedrijven en groot aandeel hebben in de categorie ‘snelst groeiende bedrijven’. Het aantal snelgroeiende bedrijven in Nederland is vorig jaar met 16% gestegen.

Lees meer

Om lekker op vakantie te gaan, wat extra spaargeld te hebben of om de studie te betalen: er zijn talloze redenen waarom jongeren een vakantiebaan nemen. Dit jaar zijn er meer jongeren met een vakantiebaan. Ook is het gemiddelde uurloon hoger dan vorig jaar. Dit blijkt uit het jaarlijkse vakantiewerkonderzoek van FNV Jong.

 
Lees meer

Goed nieuws! Op 17 juli is de Fabulous 20 Flexbranche 2018 gepubliceerd, de lijst van de snelst groeiende organisaties in de flexbranche. Payroll Select, het moederbedrijf van EasyStaff, heeft net als vorig jaar hierin een plaats bemachtigd. Dit jaar is Payroll Select gestegen naar een negende plaats in de Fabulous 20.

Lees meer

Begin juni verscheen de nieuwe Arbeidsmarktprognose van het UWV. Het gaat goed met de arbeidsmarkt. Van alle mensen die in de WW zitten en op zoek zijn naar werk vindt 33% van hen werk via de uitzendbranche. Onder de laagopgeleiden is dat maar liefst 43% en bij 55-plussers ligt het percentage op 29%. Toch zijn er groepen werkzoekenden die moeite hebben een stap te kunnen zetten naar betaald werk.

 
Lees meer

Het moet voor werkgevers aantrekkelijker worden om medewerkers een vast contract aan te bieden, aldus het kabinet. Om die reden is het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) ingediend. Dit voorstel ligt op dit moment voor advies bij de Raad van State.

 
Lees meer

Begin juli worden enkele wijzigingen in de cao voor uitzendkrachten doorgevoerd. Per 1 juli 2018 wordt het wettelijk minimumloon (WML) geactualiseerd en op 2 juli 2018 het ABU-loongebouw.

Lees meer

Payroll Select oprichter Rick Simons koopt het gewone aandelenbelang van ABN AMRO Participaties in Payroll Select Groep, het moederbedrijf van EasyStaff, terug. Hiermee is Simons weer 100% eigenaar van de onderneming en zal Payroll Select de groeistrategie de komende jaren zelf verder vorm geven. Payroll Select en ABN AMRO Participaties kijken terug op een geslaagde samenwerking, waarin de onderneming in staat is geweest een succesvolle ‘buy-and-build-strategie’ uit te voeren.

Lees meer

Als zzp’er zorg je zelf voor het binnenhalen van nieuwe klussen. Hoe ga je de concurrentie aan met andere zelfstandigen? Heb je een groot netwerk of is jouw uurtarief lager? Het zou mooi zijn als je door middel van een keurmerk als zzp’er jezelf kan onderscheiden van de concurrent. Een op de drie zzp’ers staat positief tegenover een keurmerk.

Lees meer

De ABU vreest dat minister Koolmees de wens van het kabinet om de kloof tussen vast en flexibel werk te verkleinen met het wetvoorstel Arbeidsmarkt in balans niet gaat realiseren.

Lees meer

Op 6 april jl. hebben de linkse oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en SP het eerder aangekondigde en uitgewerkte initiatiefwetsvoorstel voor payrolling bij de Tweede Kamer ingediend. Het advies van de Raad van State over dat wetsvoorstel is daarmee ook gepubliceerd. 

Lees meer

Adjunct-directeur van de ABU, Maurice Rojer, laat in een interview weten dat Payrolling nieuwe banen schept en dat we dit intact moeten houden. Door hun dienstverlening zorgen payrollbedrijven dat heel veel mensen werk hebben. Volgens Rojer zal de nieuw aangekondigde wetgeving een belemmering vormen voor het creëren van banen.

Lees meer

Het aantal flexwerkers groeide in 2017 harder dan het aantal vaste contracten, zo blijkt uit een CBS-onderzoek dat vandaag is verschenen. Ten opzichte van 2016 nam het aantal met 2,5 % toe tot een mijlpaal van 3 miljoen flexwerkers.

Lees meer

Ruim drie maanden is Wouter Koolmees nu als minister aan de slag. Het komende jaar liggen er diverse grote dossiers op hem te wachten. Hoe kijkt hij naar de toekomst van de arbeidsmarkt? Wat is de rol van flexibiliteit? En hoe kijkt hij naar uitzenden en payrolling?

Lees meer

Ook in december was de zzp’er weer in het nieuws. Het wegnemen van de onzekerheid over schijnzelfstandigheid door vervanging van de wet DBA blijft een hot item. Daarnaast bleek dat 75% van de zzp’ers zichzelf kan redden bij arbeidsongeschiktheid. ‘Zzp’ers die het risico afwentelen op het collectief? Hou toch eens op!’

Lees meer

Op 16 november vond de uitreiking van de FD Gazellen Awards plaats. Ons moederbedrijf Payroll Select veroverde een 4e plaats in de lijst met snelst groeiende bedrijven van Nederland. 

Lees meer

Goed nieuws! De omzet van EasyStaff is sinds de overname door Payroll Select met ruim 16% gegroeid. Hoe EasyStaff dit heeft gerealiseerd? Door de krachten en kennis van EasyStaff en Payroll Select te bundelen en als één team te werk te gaan. Onze klanten kunnen daardoor profiteren van een nog betere dienstverlening.

Lees meer

De kogel is door de kerk. Gisteren presenteerden de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het Regeerakkoord voor de komende vier jaar. Het motto? Vertrouwen in de toekomst. Voor de arbeidsmarkt betekent dit dat het nieuwe kabinet op zoek gaat naar een nieuw evenwicht tussen vast en flexibel werk.

Lees meer

Payroll Select, het moederbedrijf van Prokx, is uitgeroepen tot een van de FD Gazellen van 2017. Het Financieele Dagblad nomineert ieder jaar de snelst groeiende bedrijven van Nederland. Wij zijn trots op deze prestatie.

 

Lees meer

Via diverse media hebben SP, GroenLinks en PvdA vandaag aangekondigd binnenkort gezamenlijk een wetsvoorstel in te dienen over payrolling. Met dit initiatief beogen zij naar eigen zeggen payrollwerknemers ‘gelijke rechten’ toe te kennen. Zij zijn niet tegen het afschaffen van payrolling.  

GroenLinks, SP en PvdA willen dat payrollers net zo veel gaan verdienen als mensen met een vast contract. Ze moeten ook dezelfde bescherming krijgen als collega's in vaste dienst.

ABU is kritsch over het initiatief

De ABU is voorstander van goed gereguleerde payrolling. Oneigenlijke vormen van payrolling waarbij het werkgeverschap door de payrollonderneming onvoldoende wordt uitgeoefend moet worden aangepakt. De aanpak die in dit wetsvoorstel wordt voorgesteld vindt de ABU echter te generiek. Nadere payrollwetgeving kan afbreuk doen aan de belangrijke rol die payrolling op de arbeidsmarkt vervult en de noodzaak tot nieuwe regels ontbreekt. De ABU staat daarom kritisch tegenover het initiatief van de drie politieke partijen, maar wacht de uitwerking van het wetsvoorstel met belangstelling af.   

Payrollers vallen onder uitzend-cao 
Payrolling is een juridisch erkende vorm van terbeschikking stellen van arbeidskrachten, waarop al veel regelgeving van toepassing is. Zo vallen payrollwerknemers onder de CAO voor Uitzendkrachten. Daarvan maakt deel uit dat zij vanaf hun eerste werkdag recht hebben op de beloning die bij de opdrachtgever geldt. Gelijke behandeling, waarnaar de initiatiefnemers van het wetsvoorstel streven, is dus al voldoende gewaarborgd.   

Ook hebben payrollwerknemers net als ‘gewone werknemers’ recht op loon tijdens ziekte en bouwen zij pensioen op. Omdat payrollwerknemers – anders dan bijvoorbeeld zzp’ers – onder het arbeidsrecht vallen, worden zij juridisch goed beschermd. Voor werknemers is het vaak gunstig om in dienst te treden bij een payrollonderneming, omdat dergelijke bedrijven bij uitstek in staat zijn het werkgeverschap deskundig te vervullen. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan verzuimbegeleiding, loopbaanbegeleiding, opleiding & ontwikkeling en van-werk-naar-werkbemiddeling.   

Payrolling van belang voor Nederlandse arbeidsmarkt 
Payrolling maakt werk mogelijk. 25% Van de werklozen komt via payrolling weer aan het werk. Het biedt dan ook een belangrijke opstap voor werklozen. Daarnaast ontzorgt payrolling ondernemers en stelt hen in staat te groeien. Vooral voor het MKB is payrolling een waardevolle vorm van HR-dienstverlening. In Nederland werken een kleine 200.000 mensen als payrollers.

 

Bron: ABUNOS

Lees meer

Als opdrachtgever voorkomen dat u loonheffingen betaalt voor uw opdrachtnemer?

Stel u wilt een ZZP’er of freelancer inschakelen om bepaalde werkzaamheden uit te voeren, maar u wilt voorkomen dat u loonheffingen voor deze opdrachtnemer moet betalen respectievelijk inhouden, wat moet u hiervoor dan doen?

Wat is er in de plaats gekomen van de afgeschafte VAR-verklaring?
Als opdrachtgever kon u in het verleden met een ‘Verklaring Arbeidsrelatie’, ook wel de VAR genoemd, aantonen dat u geen dienstbetrekking had met uw opdrachtnemer. Hierdoor was het duidelijk dat u geen loonheffingen voor die opdrachtnemer diende te betalen respectievelijk inhouden.
De VAR is per 1 mei 2016 afgeschaft. De reden hiervoor is dat handhaving van schijnconstructies door de Belastingdienst amper mogelijk was en opdrachtnemers bij controle alle risico’s liepen, terwijl de opdrachtgevers vrijuit gingen. Het kabinet wilde hier verandering in brengen met de invoering van de “Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie” (ook wel de Wet DBA). Helaas blijkt in de praktijk dat deze wet veel vragen oproept bij opdrachtgevers, met name over het risico op loonheffingen achteraf en het wel of niet gebruik maken van een modelovereenkomst.

Hoe kunt u als opdrachtgever bijvoorbeeld weten of u een modelovereenkomst moet gebruiken? En hoe zit het met controles door de Belastingdienst?

Wel of niet een modelovereenkomst toepassen?
Op basis van de Wet DBA moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers met een modelovereenkomst werken. Deze is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen over de vraag of een dienstbetrekking bestaat, of niet. Er is geen sprake van een dienstbetrekking als aan ten minste één van de drie navolgende voorwaarden is voldaan:

  1. De opdrachtnemer kan zonder problemen vervangen worden door een ander;

  2. Er is geen sprake van een gezagsverhouding, waardoor de opdrachtnemer geen bevelen van de opdrachtgever dient op te volgen;

  3. De opdrachtnemer krijgt geen loon voor de door hem verrichte werkzaamheden.

Is aan één van deze voorwaarden voldaan? Dan zijn partijen niet verplicht om een modelovereenkomst toe te passen. Bestaat er onzekerheid of aan ten minste één van de voornoemde voorwaarden is voldaan? Dan is het raadzaam om een modelovereenkomst te raadplegen, zodat duidelijkheid verkregen kan worden over de vraag of sprake is van een dienstbetrekking, of niet.

Verschillende soorten modelovereenkomsten
Als u van mening bent dat een modelovereenkomst in uw geval toegepast dient te worden, dan kunt u de website van de Belastingdienst raadplegen om een modelovereenkomst te zoeken die op uw situatie van toepassing is. Er is keuze uit algemene modelovereenkomsten en modelovereenkomsten voor bepaalde beroepsgroepen en branches. In het bijzonder is het van belang de kernbepalingen uit een modelovereenkomst over te nemen. Als partijen op grond van een modelovereenkomst werken, wordt volgens de Belastingdienst de arbeidsrelatie in principe niet als dienstbetrekking aangemerkt, zodat geen loonheffingen dienen te worden betaald, respectievelijk ingehouden.

Biedt het werken met een modelovereenkomst zekerheid?
Het gebruiken van een modelovereenkomst van de Belastingdienst heeft overigens geen beschermende werking. Mochten partijen feitelijk anders werken dan op grond van de modelovereenkomst beschreven is, dan kan de Belastingdienst besluiten dat sprake is van een dienstbetrekking en zodoende alsnog loonheffingen innen.

Hetzelfde geldt als achteraf sprake blijkt te zijn van een fictieve dienstbetrekking. Ondanks dat de arbeidsrelatie in dat geval niet als een daadwerkelijke dienstbetrekking kan worden aangemerkt, geeft de wet aan dat de opdrachtgever verplicht is loonheffingen te betalen respectievelijk in te houden. Een fictieve dienstbetrekking is niet afhankelijk van bepaalde overeenstemmingen in een overeenkomst. Hierdoor kunnen fictieve dienstbetrekkingen van tevoren in principe niet worden uitgesloten. In sommige gevallen is dat wel mogelijk, bijvoorbeeld bij thuiswerkers. Partijen moeten dan wel collectief besluiten daartoe over te gaan en dit op papier zetten voordat een eerste betaling plaatsvindt. Hiervoor kan dan eveneens een modelovereenkomst gebruikt worden.

Kan de Belastingdienst naheffingen en boetes opleggen, als de Wet DBA wordt overtreden?
Doordat de Wet DBA onduidelijk wordt gevonden, is de handhaving van deze wet intussen tot 1 juli 2018 opgeschort. Daarmee hoopt het kabinet de problemen rond deze wet op te lossen en de opdrachtgevers respectievelijk opdrachtnemers de tijd te gunnen om te wennen aan het nieuwe systeem.

Tot 1 juli 2018 zult u daardoor door de Belastingdienst in principe geen naheffingen dan wel boetes opgelegd krijgen als naderhand blijkt dat toch van een dienstbetrekking sprake was. Een en ander met uitzondering van kwaadwillende partijen, die wel bestraft kunnen worden voor hun schijnconstructies aangezien zij opzettelijk misbruik maken van ZZP’ers en loonheffingen proberen te omzeilen door te doen alsof zij ZZP’ers als zelfstandige laten werken, terwijl dit niet het geval is.

Voorlopig blijft de Wet DBA nog van kracht
Het is de bedoeling dat het aankomende kabinet gaat beslissen of de Wet DBA, met eventuele aanpassingen, van toepassing blijft of dat mogelijk een ander systeem van toepassing wordt. Voorlopig blijft het echter wel belangrijk dat u zich aan de regels houdt, zoals die volgens de Wet DBA nu in Nederland gelden, aangezien slechts de handhaving van deze wet is uitgesteld.

 

Bron: Flexnieuws

Lees meer

Salarisadministratie, het blijft ingewikkeld en laten we eerlijk zijn: toch wel ietwat saai. Uitbesteden kan voor veel bedrijven de juiste keuze zijn. Benieuwd naar drie redenen waarom het uitbesteden van salarisadministratie een slimme keuze is?

Lees meer

Demissionair minister Asscher (Sociale zaken en Werkgelegenheid) heeft de sectorverloning per 25 mei 2017 afgeschaft. Dit betekent dat nieuwe uitzendbureaus, detacheringsbureaus en payrollbedrijven een hogere sectorpremie gaan betalen.

Lees meer

Goed nieuws! In de jaarlijkse Flexmarkt Omzetranglijst staat Payroll Select Groep, moederonderneming van EasyStaff, op plek 11. Ten opzichte van vorig jaar zijn we 5 plaatsen gestegen. Nog beter nieuws is dat we de eerste payroll specialist in de lijst zijn en daarmee de grootste van Nederland!

Lees meer

In de aanloop naar de jaarwisseling is afgelopen week de derde editie van de Fabulous 40 gepresenteerd.
 
Een initiatief van Capitalmind in samenwerking met FlexNieuws.

Lees meer

Vrijdag 4 november heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over de veelbesproken ‘allocatiefunctie’. Deze uitspraak is van groot belang nu hiermee duidelijk wordt of payrolling kan blijven vallen onder de uitzendwetgeving en uitzend cao (ABU).

 
Lees meer

Zzp’ers en opdrachtgevers krijgen tot 1 januari 2018 geen boete of naheffing als zij niet werken volgens de wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties. In de tussenliggende periode gaat het kabinet onderzoeken of het arbeidsrecht herijkt moet worden.

Lees meer

1 op de 6 zzp’ers moet langer dan 45 dagen wachten op betaling van de factuur door de opdrachtgever. 40% van deze groep zzp’ers ervaart hierdoor financiële onzekerheid. Deze onzekerheid is wellicht een gevolg van het feit dat bijna 86% van de zzp’ers aangeeft hoofdkostwinner binnen het gezin te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 912 zzp’ers in samenwerking met EasyStaff.

Lees meer

Waar veel zelfstandigen en hun opdrachtgevers in de weer zijn om te zorgen voor een passende modelovereenkomst, zijn er ook (vooral opdrachtgevers) die manieren zoeken om niet met de modelovereenkomst te hoeven werken. Freelance Payroll en de Declarabele Uren BV (DUBV) zijn hier allebei geschikt voor.

Lees meer

Het aantal payroll bedrijven is de laatste jaren sterk toegenomen. Voor jou als zelfstandige geen ongunstige ontwikkeling; meer concurrentie dwingt payroll bedrijven zich te onderscheiden. Ook worden de marges steeds scherper. Want bij het kiezen van een payroll bedrijf let de zelfstandige vooral op het kostenplaatje.

Lees meer

“Twee op de vijf zzp’ers heeft wel eens te maken met wanbetaling van een opdrachtgever. Zzp’ers kiezen steeds vaker voor veiligheid en willen af van deze risico’s,” aldus Christiaan Hesselink, EasyStaff. Lees hier het hele artikel. 

Lees meer

Wie New York City of The UK heeft bezocht, kan er niet omheen; geurende Foodtrucks die het straatbeeld versieren. Geïnspireerd door deze Foodtrucks en nog voordat de burgerhype in Nederland los barstte, hebben multi-ondernemer Maarten van den Biggelaar en top kok Robert Kranenborg een niet meer weg te denken concept ontwikkeld: Thrill Grill. 

Lees meer

Afgelopen week is definitief afscheid genomen van de var verklaring en de wet DBA heeft zijn intrede gedaan.

Lees meer

Nog minder dan drie weken en de veelbesproken wet DBA gaat definitief de VAR-verklaring vervangen. Eén ding is zeker: de overheid heeft de zelfstandige weer goed onder de aandacht weten te brengen de afgelopen maanden. Of dit in negatief of positief opzicht is, laat ik in het midden.

Lees meer

Volgens TNS Nipo staan werknemers in de publieke sector open om hun vaste overeenkomst in te ruilen voor een flexibele overeenkomst. Zij staan hiervoor open wanneer de werkzaamheden leuker zijn en de baan beter aansluit bij hun ambitie. 

Lees meer

Als zelfstandige heb je jezelf vast wel eens de vraag gesteld; Is payroll interessant voor mij? Er zijn een hoop afwegingen die je in deze situatie moet maken. Hoe kom jij erachter of payroll iets voor jou is? Stel jezelf in elk geval de volgende vragen.

Lees meer

“We leven in onzekere tijden, en dat maakt flex onverminderd populair”, zegt NBBU directeur Marco Bastian in het artikel De Amerikanisering van de Nederlandse arbeidsmarkt in de Groene Amsterdammer van donderdag 11 februari 2016.

Lees meer

Dankzij payroll hebben zo'n 195.000 mensen een baan in Nederland. Wat is payroll en waarom is het zo belangrijk? 

 

Lees meer

Per 1 mei 2016 gaat de VAR verklaring verdwijnen. Er heerst nog veel onduidelijkheid: Wat gaat er veranderen en welke voordelen payroll?

Lees meer

Wat gaat er veranderen voor de werkende AOW’er in Nederland?

Elk jaar verandert er wel wat, zo ook dit jaar voor de doorwerkende AOW’er. Hierbij een paar belangrijke wijzigingen. 

Lees meer

Payrolling groeit!

Steeds meer bedrijven maken gebruik van payrolling! Dit blijkt uit een onderzoek van Panteia in opdracht van de ABU en VPO onder ruim 1.100 werkgevers. 19% (een op de vijf) van alle ondervraagden en zelf 33% van het MKB zegt payroll nodig te hebben om te kunnen groeien.

Lees meer

Flexibele medewerkers vaak positiever over hun werk hun collega’s met een vast contract.           

Lees meer

Forse toename van aantal zelfstandigen zonder personeel zet arbeidsmarkt op zijn kop. Moet het kabinet ze hun gang laten gaan, of moeten er regels komen voor pensioen en beloning?Forse toename van aantal zelfstandigen zonder personeel zet arbeidsmarkt op zijn kop. Moet het kabinet ze hun gang laten gaan, of moeten er regels komen voor pensioen en beloning?

Lees meer

Payroll: hoe zit het ook alweer?

Payroll is een andere vorm van uitzenden, de payrollorganisatie verzorgt namelijk geen werving en selectie. Daarentegen geniet u wel van de flexibiliteit vanuit de uitzend cao (5,5 jaar conform
NBBU cao). Een ander voordeel voor u als werkgever, is dat u met payroll via een payrollorganisatie, kosten bespaart op uw omrekenfactor. In de omrekenfactor is de gehele dienstverlening van payroll opgenomen en deze wordt vermenigvuldigd met het bruto uurloon van uw medewerkers. Hiermee berekent u uw payrollkosten per medewerker, per uur. 

Lees meer

'Melkertbaan moet terugkomen'

Op de arbeidsmarkt staan tegenwoordig teveel mensen buitenspel terwijl er vele anderen juist een te hoge werkdruk hebben. Daarom moet de Melkertbaan weer worden hersteld en zou het volwassenonderwijs op alle niveaus zo snel mogelijk moeten worden uitgebreid. Althans volgens het rapport van de Universiteit van Utrecht ‘Blik op wetenschap 2015 – Op weg naar een duurzame arbeidsmarkt’.

Lees meer

ZZP’ers willen meer uren maken

Conform cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wil maar liefst een op de zes ZZP’ers (ca. 169.000) meer werken. 

Lees meer

Wet doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd per 2016 van kracht

Wanneer een AOW’er na de AOW-gerechtigde leeftijd wil doorwerken zijn zij vaak genoodzaakt om dit te doen via een uitzendbureau of als zzp’er. De Eerste Kamer heeft vorige week ingestemd met een wetsvoorstel. Dit betekent dat AOW’ers vanaf volgend jaar makkelijker door kunnen werken op basis van arbeidsovereenkomst, bij de huidige werkgever of bij een andere werkgever.

Lees meer

Wetsvoorstel Aanpak Schijnconstructies

Het wetsvoorstel Aanpak Schijnconstructies ( WAS) is in het leven geroepen om  oneerlijke concurrentie tussen de organisaties en de werknemers tegen te gaan.  De Tweede Kamer heeft volledig toegestemd met dit wetsvoorstel en op 2 juni heeft de Eerste Kamer deze wet aangenomen.

Lees meer